Đối với doanh nghiệp, việc đầu tư, chú trọng vào sản phẩm là yếu tố tiên quyết hàng đầu. Việc này càng cần thiết hơn khi trên thị trường hiện nay, có hàng trăm, hàng ngàn doanh nghiệp cùng cạnh tranh một sản phẩm, dòng sản phẩm. Do vậy, nghiên cứu và phát triển sản phẩm được đánh giá là nhiệm vụ nổi bật của phòng R&D. Bản chất của việc làm này là nghiên cứu tính chất, ưu nhược điểm của sản phẩm,… để đưa ra những thay đổi phù hợp với nhu cầu thực sự của khách hàng.

Chức năng và nhiệm vụ của phòng R&D
 

Gọi ngay